Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Farverum (stillbillede)

Den måde farver gengives på med kombinationer af numre eller området for farvegengivelse kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængigt af formålet med billedet.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Farverum] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

sRGB (standardindstilling):
Dette er standardfarverummet for digitalkameraet. Brug [sRGB] til normal optagelse som f.eks. når du har til hensigt at udskrive billeder uden nogen form for modificering.
AdobeRGB
Dette har en farvegengivelse over et bredt område. Adobe RGB er effektiv, når en stor del af motivet er levende grønt eller rødt. Billedets filnavn starter med "_DSC".

Bemærk!

  • [AdobeRGB] er til applikationer eller printere, der understøtter farvestyring og farverummet DCF2.0. Billeder kan muligvis ikke udskrives eller vises i de korrekte farver, hvis du anvender applikationer eller printere, som ikke understøtter Adobe RGB.
  • Når der vises billeder, som blev optaget med [AdobeRGB] på produktet eller ikke-Adobe RGB-kompatible enheder, vises billederne med lav farvemætning.