Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

APS-C-formatoptag.

Dette produkt optager billeder med 35 mm billedsensor i fuldt format, men det kan også optage billeder svarende til dem taget med en billedsensor i APS-C-format.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [APS-C-formatoptag.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Optager billeder svarende til dem taget med en billedsensor i APS-C-format med brug af et hvilket som helst objektiv.

Auto (standardindstilling):
Indstiller automatisk optagerækkevidden i forhold til objektivet.

Fra:
Optager altid billeder med 35 mm billedsensor i fuldt format.

Bemærk!

  • Når du indstiller [APS-C-formatoptag.] til [Til], ændres billedformatet automatisk.
  • Når du indstiller [APS-C-formatoptag.] til [Fra], er der muligvis nogle optagefunktioner, som ikke fungerer korrekt.