Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

El. første luk.gardin (ILCE-7)

Den elektroniske forreste lukkergardinfunktion forkorter tidsforsinkelsen mellem lukkerudløsningerne.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [El. første luk.gardin] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Anvender den elektroniske forreste lukkergardinfunktion.

Fra:
Anvender ikke den elektroniske forreste lukkergardinfunktion.

Bemærk!

  • Når du optager med høje lukkerhastigheder, mens der er monteret et objektiv med en stor diameter, kan der muligvis opstå ghosting (spøgelsesbillede) på et sløret område afhængigt af motivet eller optageforholdene. I sådanne tilfælde skal denne funktion indstilles til [Fra].
  • Når der anvendes et objektiv fra en anden producent (herunder et objektiv fra Minolta/Konica-Minolta), skal dette punkt indstilles til [Fra]. Hvis du indstiller denne funktion til [Til], indstilles der ikke den korrekte eksponering, eller billedets lysstyrke bliver ujævnt fordelt.