Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

FINDER/MONITOR

Ændrer visningen mellem den elektriske søger og skærmen.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [FINDER/MONITOR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Når du kigger ind i den elektriske søger, skifter visningen automatisk til den elektriske søger.
Søger
Skærmen slukkes, og billedet vises altid i den elektriske søger.
Skærm
Den elektriske søger slukkes, og billedet vises altid på skærmen.