Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Blød hud-effekt (stillbillede)

Indstiller den effekt, som anvendes til optagelse af glat hud i [Regist. af ansigter]-funktionen.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Blød hud-effekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Anvender ikke [Blød hud-effekt]-funktionen.

Til:
Anvender [Blød hud-effekt].

Tip!

  • Når [Blød hud-effekt] er indstillet til [Til], kan du vælge effektniveauet.