Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Ansigtsregistrering (Ny registrering)

Hvis du registrerer ansigter på forhånd, kan produktet registrere det registrerede ansigt som en prioritet, når [Regist. af ansigter] er indstillet til [Til (ansigtsreg.)] .

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Ansigtsregistrering] [Ny registrering].
  2. Ret vejledningsrammen ind på det ansigt, som skal registreres, og tryk på udløserknappen.
  3. Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du vælge [Angiv] .

Bemærk!

  • Der kan registreres op til otte ansigter.
  • Optag ansigtet forfra på et sted med en god belysning. Ansigtet registreres muligvis ikke korrekt, hvis det er tilsløret af en hat, maske, solbriller e.l.