Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Produktet fungerer ikke ordentligt.

  • Sluk for produktet. Tag batteriet ud og sæt det i igen. Hvis produktet er varmt, skal du tage batteriet ud og lade det køle af, inden du prøver denne afhjælpende procedure.
  • Hvis der anvendes en AC-PW20 lysnetadapter (sælges separat), skal du afbryde netledningen. Tilslut netledningen og tænd for produktet igen. Hvis produktet ofte gentager den samme fejl eller stadig ikke fungerer, efter du har prøvet disse løsninger, skal du konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.