Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Rødøjereduktion

Når du anvender blitzen, udløses den to eller flere gange inden optagelse for at reducere problemet med røde øjne.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Rødøjereduktion] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.

Fra (standardindstilling):
Bruger ikke rødøjereduktion.

Bemærk!

  • Rødøjereduktion giver muligvis ikke de ønskede effekter. Det afhænger af individuelle forskelle og forhold, som f.eks. afstanden til motivet, eller om motivet kigger på den indledende blitzaffyring eller ej.