Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Høj ISO SR (stillbillede)

Ved optagelse med høj ISO-følsomhed reducerer produktet støj, som bliver mere mærkbar, når produktets følsomhed er høj. Der vises muligvis en meddelelse under støjreduktionsbehandlingen. Du kan ikke optage flere billeder, før meddelelsen forsvinder.

  1. MENU (Kameraindst.) [Høj ISO SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal (standardindstilling):
Aktiverer normal støjreduktion ved høj ISO.
Lav
Aktiverer moderat støjreduktion ved høj ISO. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.
Fra
Aktiverer ikke støjreduktion ved høj ISO.