Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Lang eksp.SR (stillbillede)

Når du indstiller lukkerhastigheden til et sekund eller længere (optagelse med lang eksponering), udføres der støjreduktion i den tid, som lukkeren er åben. Når funktionen er slået til, reduceres den grynede støj, som er typisk ved lange eksponeringer.

  1. MENU (Kameraindst.) [Lang eksp.SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Aktiverer støjreduktion af samme varighed, som lukkeren er åben. Når der udføres støjreduktion, vises der en meddelelse, og du kan ikke optage noget andet billede. Vælg dette for at prioritere billedkvaliteten.
Fra
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.