Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Auto programmeret

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien).

Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [ISO], [Kreativ indst.] og [D-områdeopt.].
  1. Indstil tilstandsknappen til P (Auto programmeret).
  2. Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
  3. Juster fokuseringen og optag motivet.

Programskift

Du kan ændre kombinationen af lukkerhastighed og blænde (F-værdi) ved at dreje på den forreste/bagerste vælger uden at ændre den passende eksponering, som er indstillet af dette produkt. Denne funktion er til rådighed, når du ikke anvender blitzen.

  • "P" på skærmen ændres til "P*", når du drejer på den forreste/bagerste vælger.
  • Hvis du vil annullere programskift, skal du dreje på den forreste/bagerste vælger for at flytte indikatoren tilbage til "P".

Bemærk!

  • Programskift anvendes muligvis ikke afhængigt af omgivelsernes lysstyrke.
  • Indstil optagetilstanden til en anden end "P" eller sluk for strømmen for at annullere den indstilling, du lavede.
  • Når lysstyrken ændres, ændres blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden også, mens skifteværdien bevares.