Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Identifikation af dele (forside)

Når objektivet er fjernet

  1. AF-lampe/Selvudløserlampe
  2. Forreste vælger
  3. Fjernbetjeningssensor
  4. Objektivfrigørelsesknap
  5. Indbygget mikrofon*
  6. Monteringsindeks
  7. Billedsensor**
  8. Fatning
  9. Kontakter**

*Dæk ikke for denne del under filmoptagelse. Gør du det, kan det medføre støj eller lavere lydstyrke.

**Rør ikke direkte ved disse dele.