Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Identifikation af dele (bagside)

 1. Øjestykkedæksel
 2. Søger
 3. MENU-knap
 4. Øjestykkesensor
 5. LCD-skærm
  • Du kan justere skærmen til en vinkel, som gør det at se, og optage fra enhver position.

 6. Dioptri-justeringsknap
  • Juster til dit syn med dioptri-justeringsknappen, indtil visningen står helt klar i søgeren.

 7. Ved optagelse: C2 (Brugertilpasset 2)-knap
  Ved visning: (Forstør)-knap
 8. AF/MF/AEL-skifteknap
 9. Bagerste vælger
 10. Ved optagelse: AF/MF (Autofokus/manuel fokus)-knap/AEL-knap
  Ved visning: (Billedindeks)-knap
 11. MOVIE-knap
 12. Ved optagelse: Fn (Funktion)-knap
  Ved visning: (Send til smartphone)-knap
 13. Kontrolhjul
 14. Ved optagelse: C3 (Brugertilpasset 3)-knap
  Ved visning: (Slet)-knap
 15. Aktivitetslampe
 16. (Afspil)-knap