Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Funktion af AEL-knappen

Når du tildeler en funktion til AEL-knappen, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på AEL-knappen, når skærmen for optageinformation vises.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [Funkt. af AEL-knap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.