Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Funktionsmenuindst.

Du kan tildele de funktioner, som skal kaldes frem, når du trykker på Fn (Funktion)-knappen.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Funktionsmenuindst.] → indstil en funktion på den ønskede plads.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.