Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Funktion af den brugertilpassede knap

Når du først har tildelt en funktion til den brugertilpassede knap, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på den brugertilpassede knap, når skærmen for optageinformation vises.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.][Specialknap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.