Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Opsætning af vælger

Du kan bytte om på funktionerne for den forreste/bagerste vælger.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Opsætning af vælger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

LH F/nr.:
Den forreste vælger anvendes til at ændre lukkerhastigheden, og den bagerste vælger anvendes til at ændre blændeværdien.

F/nr. LH (standardindstilling):
Den forreste vælger anvendes til at ændre blændeværdien, og den bagerste vælger anvendes til at ændre lukkerhastigheden.

Bemærk!

  • [Opsætning af vælger] -funktionen er aktiveret, når eksponeringstilstanden er indstillet til "M".