Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Funktion af midterknappen

Når du først har tildelt en funktion til midterknappen, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på midterknappen, når skærmen for optageinformation vises.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) [Specialtastsindstil.] [Funk. af midterknap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.