Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Funktion af den højre knap

Når du først har tildelt en funktion til den højre knap, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på den højre knap, når skærmen for optageinformation vises.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [Funkt. af højreknap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.