Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Funktion af den venstre knap

Når du først har tildelt en funktion til den venstre knap, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på den venstre knap, når skærmen for optageinformation vises.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [Venstre knap-funk.] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.