Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Funktion af kontrolhjulet

Når du først har tildelt en funktion til kontrolhjulet, kan du udføre den funktion ved blot at dreje på hjulet, når skærmen for optageinformation vises.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.][Kontrolhjul] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.