Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Montering af øjestykkedækslet

Det anbefales, at du monterer øjestykkedækslet, når du har til hensigt at anvende søgeren.

  1. Ret øjestykkedækslet ind med rillen på søgeren og skub det ind på plads.
    • For at fjerne øjestykkedækslet skal du tage fat om den på venstre og højre side og løfte op i den.