Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

SteadyShot

Indstiller om SteadyShot-funktionen skal anvendes eller ej.

  1. MENU (Kameraindst.) → [SteadyShot] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Anvender [SteadyShot].

Fra:
Anvender ikke [SteadyShot].

Vi anbefaler, at du indstiller kameraet til [Fra], når du anvender et stativ.

Bemærk!

  • Du kan ikke indstille [SteadyShot], når du anvender et A-fatningsobjektiv (sælges separat), eller når navnet på det monterede objektiv ikke indeholder bogstaverne "OSS", som f.eks. "E16mm F2.8".