Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

"--E-" vises på skærmen.

  • Tag hukommelseskortet ud og sæt det i igen. Hvis problemet fortsætter, selv efter udførsel af denne procedure, skal du formatere hukommelseskortet.