Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Reduktion af vindstøj

Indstiller, hvorvidt der skal reduceres vindstøj under filmoptagelse eller ej.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Reduktion af vindstøj] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Reducerer vindstøj.

Fra (standardindstilling):
Reducerer ikke vindstøj.

Bemærk!

  • Indstilles dette punkt til [Til] på steder, hvor vinden ikke blæser tilstrækkeligt kraftigt, kan det medføre, at lyden optages for lavt.
  • Når der anvendes en ekstern mikrofon (sælges separat), fungerer [Reduktion af vindstøj] ikke.