Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

PAL/NTSC-vælger

Afspiller film, optaget med produktet, på et tv med PAL/NTSC-system.

  1. MENU (Opsætning) → [PAL/NTSC-vælger] [Angiv]

Bemærk!

  • Denne funktion findes kun på 1080 50i-kompatible enheder. Den findes ikke på 1080 60i-kompatible enheder. 1080 50i-kompatible enheder har et "50i"-mærke i bunden af produktet.
  • Hvis du indsætter et hukommelseskort, som tidligere er blevet formateret med PAL-systemet, vises der en meddelelse, som fortæller dig, at du er nødt til at omformatere kortet. Når du optager i NTSC-systemet, skal du omformatere hukommelseskortet eller anvende et andet hukommelseskort.
  • Når NTSC-tilstanden er valgt, vises meddelelsen "Kører på NTSC." altid på startskærmen, hver gang du tænder for produktet.