Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Sprog 

Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.

  1. MENU(Opsætning) → [Sprog] → ønsket sprog.