Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Selvudl.(Kont.)

Optager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet, efter 10 sekunder. Du kan vælge det bedste billede ud fra flere optagede billeder.

  1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Selvudl.(Kont.)].
  2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder (standardindstilling):
Optager tre billeder i træk, 10 sekunder efter du har trykket på udløserknappen.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, der lyder et bip, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder.

Selvudl. (Kont.): 10 s 5 billeder:
Optager fem billeder i træk, 10 sekunder efter du har trykket på udløserknappen.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, der lyder et bip, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder.