Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Selvudløser

Produktet optager et billede med selvudløseren med en forsinkelse på 10 sekunder eller 2 sekunder.

  1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Selvudløser].
  2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Selvudløser: 10 sek. (standardindstilling):
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker og bipper selvudløserlampen, indtil lukkeren aktiveres. Tryk på udløserknappen igen for at annullere selvudløseren.

Selvudløser: 2 sek.:
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 2 sekunder. Dette reducerer de kamerarystelser, som forårsages af tryk på udløserknappen