Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Bracket.rækkef.

Du kan indstille optagerækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

  1. MENU(Brugerdef. indstillinger)[Bracket.rækkef.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

0→-→+ (standardindstilling):
Optager i den følgende rækkefølge: 0 → − → +.

-→0→+:
Optager i den følgende rækkefølge: − → 0 → +.