Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

DRO-bracket

Du kan optage i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimeringsværdi.

  1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][DRO-bracket].
  2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

DRO-bracket: Lo (standardindstilling):
Optager en serie på tre billeder med små ændringer i D-områdeoptimeringsværdien.
DRO-bracket: Hi
Optager en serie på tre billeder med store ændringer i D-områdeoptimeringsværdien.

Bemærk!

  • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.