Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

D-områdeopt. (DRO)

Ved at opdele billedet i små områder analyserer produktet kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden og opretter et billede med den optimale lysstyrke og gradation.

  1. MENU (Kameraindst.) → [DRO/Auto HDR] [D-områdeopt.].
  2. Vælg den ønskede indstilling vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

D-områdeoptimering: Auto (standardindstilling):
Korrigerer lysstyrken automatisk.
D-områdeoptimering: Lv1D-områdeoptimering: Lv5:
Optimerer gradationen på et optaget billede for hvert enkelt opdelt område. Vælg det optimale niveau fra Lv1 (svag) til Lv5 (stærk).

Bemærk!

  • [DRO/Auto HDR] er fastsat til [Fra], når optagetilstanden er indstillet til [Panorering], eller når der anvendes [Flerbilled-SR] eller [Billedeffekt].
  • Denne indstilling er fastsat til [Fra], når [Solnedgang], [Nattescene], [Natportræt], [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] er valgt i [Valg af motiv]. Indstillingen er fastsat til [D-områdeoptimering: Auto], når der er valgt andre tilstande i [Valg af motiv].
  • Når du optager med [D-områdeopt.], kommer der muligvis støj på billedet. Vælg det passende niveau ved at kontrollere det optagede billede, især når du forstærker effekten.