Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Funktion af AF/MF-knappen

Når du først har tildelt en funktion til AF/MF-knappen, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på AF/MF-knappen, når skærmen for optageinformation vises.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [AF/MF-knap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.