Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

AE-lås

Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er høj, som f.eks. ved optagelse af et motiv der belyses bagfra eller et motiv i nærheden af et vindue, skal du måle lyset på et punkt, hvor motivet forekommer at have den passende lysstyrke, og låse eksponeringen inden optagelse. For at reducere motivets lysstyrke skal du måle lyset på et punkt, som er lysere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen. For at gøre motivet lysere skal du måle lyset på et punkt, som er mørkere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen.
  1. Juster fokuseringen på det punkt, hvor eksponeringen justeres.
  2. Skift AF/MF/AEL-skifteknappen til AEL-positionen, og tryk derefter på AEL-knappen.

    Eksponeringen er låst, og (AE-lås) lyser.
  3. Fortsæt med at trykke på AEL-knappen, fokuser på et motiv, og optag så.
    • Fortsæt med at holde AEL-knappen nede, mens du optager et billede, hvis du ønsker at fortsætte med at optage med den fastsatte eksponering. Slip knappen for at nulstille eksponeringen.

Tip!

  • Hvis du vælger [AEL til/fra]-funktionen under [Specialtastsindstil.], kan du låse eksponeringen uden at holde ned på AEL-knappen.