Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Flytilstand

Når du går om bord på et fly osv., kan du slå alle Wi-Fi-funktioner midlertidigt fra.

  1. MENU (Trådløs) → [Flytilstand] → ønsket indstilling.
    Hvis du indstiller [Flytilstand] til [Til], vises der et flysymbol på skærmen.