Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Lysmålermetode

Vælger lysmålingsmetoden som indstiller hvilken del af skærmen, der skal måles på for at bestemme eksponeringen.

 1. MENU (Kameraindst.)[Lysmålermetode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Multi (standardindstilling):
Måler lyset i hvert enkelt område, efter at have opdelt det samlede område i flere områder, og bestemmer den passende eksponering for hele skærmen (Måling på flere mønstre)

Center:
Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens der lægges vægt på skærmens centrale område (centervægtet måling).

Spot:
Måler kun det centrale område (punktmåling). Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.

Bemærk!

 • [Multi] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • Filmoptagelse
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • Andre zoomfunktioner end optisk zoom