Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Zebra

Zebramønsteret vises over en del af billedet, hvis lysstyrkeniveauet overstiger det IRE, som du har indstillet. Brug zebramønstret som en vejledning til at justere lysstyrken.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Zebra] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Viser ikke zebramønstret.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Justerer lysstyrkeniveauet.

Bemærk!

  • Zebramønstret vises ikke under HDMI-tilslutning.