Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Billedeffekt

Vælg det ønskede effektfilter for at opnå mere imponerende og kunstnerisk billeder.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Billedeffekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Deaktiverer [Billedeffekt]-funktionen.
Legetøjskamera
Giver et udseende som var billedet optaget med et legetøjskamera, med skyggelagte hjørner og klare farver.
Popfarve
Giver et levende udseende ved at fremhæve farvetoner.
Farvereduktion
Giver en høj kontrast, abstrakt udseende vha. kraftigt fremhævede primærfarver, eller i sort og hvid.
Retrofoto
Giver et udseende som et ældet foto med sepiafarvetoner og falmet kontrast.
Blød kraftig
Giver et billede med den indikerede atmosfære: lys, gennemsigtig, overjordisk, følsom, blød.
Delvis farve
Giver et billede, der bevarer en specifik farve, men konverterer andre farver til sort og hvid.
S-h stor kontrast
Giver et billede i sort og hvid med høj kontrast.
Blødt fokus
Giver et billede fyldt med en blød lyseffekt.
HDR-maleri
Giver et udseende som et maleri ved at forstærke farverne og detaljerne.
Fyldig sort-hvid tone
Giver et billede i sort og hvid med rig gradation og gengivelse af detaljer.
Miniature
Giver et billede, som kraftigt fremhæver motivet, og hvor baggrunden er defokuseret i betydelig grad. Denne effekt kan ofte ses på billeder af miniaturemodeller.
Vandfarve
Giver et billede med udløbne farver og sløringseffekter, som var det malet med vandfarver.
Illustration
Giver et illustrationslignende billede ved at forstærke kanterne.

Tip!

 • Du kan udføre detaljerede indstillinger for de følgende [Billedeffekt]-tilstande vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.
  • [Legetøjskamera]
  • [Farvereduktion]
  • [Delvis farve]
  • [Blødt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Miniature]
  • [Illustration]

Bemærk!

 • Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet eller optageforholdene.
 • Du kan ikke kontrollere de følgende effekter på optageskærmen, da produktet behandler billedet efter optagelsen. Du kan endvidere ikke optage flere billeder, før billedbehandlingen er afsluttet. Du kan ikke anvende disse effekter til film.
  • [Blødt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Fyldig sort-hvid tone]
  • [Miniature]
  • [Vandfarve]
  • [Illustration]
 • I tilfælde af [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone] udløses lukkeren tre gange for én optagelse. Vær opmærksom på følgende:
  • Brug denne funktion når motivet ikke er i bevægelse, og der ikke anvendes blitz.
  • Ændr ikke kompositionen inden optagelse.

  Når scenens kontrast er lav, når der er væsentlige kamerarystelser, eller der er opstået motivslør, kan du muligvis ikke opnå gode HDR-billeder. Hvis produktet detekterer sådan en situation, vises / på det optagede billede for at informere dig om denne situation. Hvis det er nødvendigt, skal du ændre kompositionen eller på anden måde justere indstillingerne, og optage igen, mens du er opmærksom på sløring.