Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Optagelse af en grundlæggende hvid farve i [Specialopsætning]-tilstand

I en scene hvor det omgivende lys består af flere typer lyskilder, anbefales det, at du anvender den brugerdefinerede hvidbalance for at kunne gengive hvidheden nøjagtigt.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Hvidbalance] [Specialopsætning].
  2. Hold kameraet/videokameraet så det hvide område fuldstændig dækker AF-området i midten, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet.
    De kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises.
  3. Vælg et registreringsnummer vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
    Skærmen vender tilbage til visning af optageinformationen, mens den gemte brugerdefinerede hvidbalanceindstilling bevares.

Bemærk!

  • Meddelelsen [Brugerdef. hvidbalance fejl] angiver, at værdien er højere end det forventede område, når blitzen anvendes på et motiv med for lyse farver på billedet. Hvis du registrerer denne værdi, bliver -indikatoren gul på visningen af optageinformationen. Du kan optage på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at opnå en mere nøjagtig hvidbalanceværdi.