Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Filformat (film)

Vælger filformatet for film.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

AVCHD (standardindstilling):
Optager HD-film. Dette filformat er egnet til visning film på et hdtv.
Du kan oprette en Blu-ray-disk, en AVCHD-optagedisk eller en DVD-Video-disk vha. softwaren "PlayMemories Home".

MP4:
Optager mp4 (AVC)-film. Dette format er egnet til internetoverførsler, vedhæftning til e-mails osv.
Du kan ikke oprette en disk med en film, som blev optaget, mens [Filformat] var indstillet til [MP4].