Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Kreativ indst.

Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling. Du kan justere eksponeringen (lukkerhastigheden og blænden), som du har lyst til med [Kreativ indst.], i modsætning til med [Valg af motiv] hvor produktet justerer eksponeringen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Kreativ indst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard (standardindstilling):
Til optagelse af forskellige scener med rig farvegradation og smukke farver.
Levende
Farvemætningen og kontrasten forstærkes for optagelse af imponerende billeder af farverige scener og motiver som f.eks. blomster, forårsgrønt, blå himmel eller havudsigter.
Neutral
Farvemætningen og skarpheden sænkes for optagelse af billeder i dæmpede farver. Dette er også egnet til optagelse af billedmateriale, som skal modificeres med en computer.
Klar
Til optagelse af billeder i klare farvetoner med krystalklare lyse farver, egnet til optagelse af strålende lys.
Dyb
Til optagelse af billeder med dybe og kraftige farver, egnet til optagelse af motivets markante tilstedeværelse.
Lys
Til optagelse af billeder med lyse og simple farver, egnet til optagelse af en forfriskende lys atmosfære.
Portræt
Til optagelse af hudfarven i en blød farvetone, ideelt egnet til optagelse af portrætter.
Landskab
Farvemætningen, kontrasten og skarpheden forstærkes for optagelse af levende og skarpe scenerier. Fjerne landskaber træder også tydeligere frem.
Solnedgang
Til optagelse af solnedgangens smukke røde farve.
Nattescene
Kontrasten sænkes for gengivelse af nattescener.
Efterårsløv
Til optagelse af efterårsscener med livagtig fremhævelse af de farveskiftende blades røde og gule farver.
Sort/hvid
Til optagelse af billeder i sort og hvid.
Sepia
Til optagelse af billeder i sepia-farve.

For indstilling af [Kontrast], [Mætning] og [Skarphed]

[Kontrast], [Mætning] og [Skarphed] kan justeres for hvert enkelt [Kreativ indst.]-punkt.

Vælg et punkt som skal indstilles ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet, og indstil derefter værdien vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.

Kontrast:
Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves forskellen mellem lys og skygge, og desto større bliver effekten på billedet.

Mætning:
Jo højere værdi der vælges, desto mere levende bliver farven. Når der vælges en lavere værdi, er farven på billedet behersket og dæmpet.

Skarphed:
Justerer skarpheden. Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves omridset, og jo lavere værdi der vælges, desto mere blødgøres omridset.

Registrering af foretrukne indstillinger (Stilboks)

Vælg de seks stilbokse (boksene med numre på venstre side ()) for at registrere foretrukne indstillinger. Vælg derefter de ønskede indstillinger vha. den højre side på kontrolhjulet.
Du kan genkalde den samme stil med en smule anderledes indstillinger.

Bemærk!

 • [Standard] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Billedeffekt]
 • Når [Kreativ indst.] er indstillet til [Sort/hvid] eller [Sepia], kan [Mætning] ikke justeres.