Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Lodret greb

Du kan montere et VG-C1EM lodret greb (sælges separat) på dette produkt og optage billeder i lodret retning. Fjern batteridækslet på forhånd, når du monterer det lodrette greb. Se i betjeningsvejledningen til det lodrette greb angående detaljer.

Sådan fjernes batteridækslet

Tryk på knappen for montering/afmontering på dette produkt, mens du trækker batteridækslet til side.

  • Du kan montere det afmonterede batteridæksel på det lodrette greb, så du ikke mister det.
  • Når der er monteret et lodret greb på produktet, vises det resterende batteri som .

Sådan monteres batteridækslet

Sæt batteridækslets skaft ind i skaftåbningen på batteridækslet, og skub knappen for montering/afmontering nedad for at låse det.

Bemærk!

  • Når det lodrette greb er monteret, kan du ikke foretage de følgende betjeninger:
    • Opladning af batteriet (Hvis du ønsker at oplade batteriet, skal du sætte det ind i kameraet, ikke ind i det lodrette greb.)
    • Brug af AC-PW20 lysnetadapteren (sælges separat)