Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Lydoptagelse

Indstiller om der skal optages lyd, når der optages film.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Lydoptagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Optager lyd (stereo).

Fra:
Optager ikke lyd.

Bemærk!

  • Støjen fra objektivet og betjeningen af produktet vil også blive optaget, når der er valgt [Til].