Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Optageindstilling (film)

Vælger billedformatet, billedhastigheden og billedkvaliteten for filmoptagelse. Jo højere bithastighed, desto højere billedkvalitet.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Optageindstilling] → ønsket indstilling.

Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]

60i/50i: Film optages med ca. 60 felter/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 felter/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i interlaced tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.
24p/25p: Film optages med ca. 24 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.
60p/50p: Film optages med ca. 60 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.


Når [Filformat] er indstillet til [MP4]

Film optages i MPEG-4-format med ca. 30 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med AAC-lyd, mp4-format.

Detaljer om menupunkter

Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Optager film med en høj billedkvalitet i 1920 × 1080 (60i/50i).
Bithastighed: Maksimalt 24 Mbps
60i 17M(FH) (standardindstilling)*:
50i 17M(FH) (standardindstilling)**:
Optager film med en standard billedkvalitet i 1920 × 1080 (60i/50i).
Bithastighed: Gennemsnitligt 17 Mbps
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Optager film med den højeste billedkvalitet i 1920 × 1080 (60p/50p).
Bithastighed: Maksimalt 28 Mbps
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Optager film med en høj billedkvalitet i 1920 × 1080 (24p/25p). Dette giver en biograflignende atmosfære.
Bithastighed: Maksimalt 24 Mbps
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Optager film med en standard billedkvalitet i 1920 × 1080 (24p/25p). Dette giver en biograflignende atmosfære.
Bithastighed: Gennemsnitligt 17 Mbps

[Filformat]:[MP4]

1440×1080 12M (standardindstilling):
Optager film i 1440 × 1080.
Bithastighed: Gennemsnitligt 12 Mbps
VGA 3M
Optager film i VGA-format.
Bithastighed: Gennemsnitligt 3 Mbps

* 1080 60i (NTSC)-kompatibel enhed

** 1080 50i (PAL)-kompatibel enhed

Bemærk!

  • 60p/50p-film kan kun afspilles på kompatible enheder.
  • Film, som er optaget med indstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] i [Optageindstilling], konverteres med "PlayMemories Home" for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke oprette en disk i den oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk.
  • For at kunne afspille 24p/25p-film på et tv skal tv'et være kompatibelt med 24p/25p-formaterne. Hvis tv'et ikke er kompatibelt med 24p/25p-formatet, udsendes 24p/25p-film som 60i/50i-film.