Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Timing af lydudgang

Når du anvender hovedtelefoner kan du indstille ekkoannullering under optagelse.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Timing af lydudgang] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Live (standardindstilling):
Udsender lyd uden forsinkelse ved optagelse af film. Vælg denne indstilling, når lydafvigelse er et problem under lydovervågning.

Eftersynkronisering:
Udsender synkroniseret video og lyd under optagelse af film. Vælg denne indstilling for at forhindre uønskede afvigelser mellem video og lyd.