Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Et tryk (NFC)

Du kan kalde en ønsket applikation frem fra applikationsmenuen på dette produkt ved at berøre produktet med en Android-smartphone med NFC-funktion. Hvis den applikation, du kalder frem, har en funktion, der fungerer sammen med smartphonen, tilsluttes produktet og smartphonen via Wi-Fi. For at anvende denne funktion skal du registrere den ønskede applikation på forhånd.

  1. MENU → (Trådløs)[Et tryk (NFC)] → ønsket applikation.
  2. Skift dette produkt til optagetilstand og berør derefter (N-mærke) på produktet med en smartphone med NFC-funktion i 1-2 sekunder.
    "PlayMemories Mobile" starter på smartphonen, og den applikation, som du har registreret, starter på dette produkt.

Bemærk!

  • Når produktet er i afspilningstilstand, starter den registrerede applikation ikke, selvom du berør produktet med smartphonen.
  • Når du kalder en applikation frem med én berøring, starter "PlayMemories Mobile" på smartphonen, selv hvis denne applikation ikke fungerer med en smartphone. Afslut "PlayMemories Mobile" uden at udføre nogen betjening. Hvis du ikke afslutter "PlayMemories Mobile", forbliver smartphonens tilslutningstilstand på standby.