Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Lydoptagelsesniveau

Du kan justere lydoptagelsesniveauet, mens du kontrollerer lydniveaumåleren.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Lydoptagelsesniveau] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

+:
Skruer op for lydoptagelsesniveauet.
−:
Skruer ned for lydoptagelsesniveauet.

Nulstil:
Stiller lydoptagelsesniveauet tilbage til standardindstillingen.

Bemærk!

  • Uanset [Lydoptagelsesniveau]-indstillingerne fungerer begrænseren altid.
  • [Lydoptagelsesniveau] er kun til rådighed, når optagetilstanden er sat til Film.
  • [Lydoptagelsesniveau]-indstillingerne anvendes til både den interne mikrofon og (Mikrofon)-terminalindgangen.

Tip!

  • Brug hovedtelefoner og juster lydniveauet ved at kontrollere den egentlige lyd.
  • Når du optager lydfilm med høje lydstyrker, skal du indstille [Lydoptagelsesniveau] til et lavere lydniveau. Dette gør dig i stand til at optage mere realistisk lyd. Når du optager lydfilm med lavere lydstyrker, skal du indstille [Lydoptagelsesniveau] til et højere lydniveau for at gøre det nemmere at høre lyden.