Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Kvalitet (stillbillede)

Vælger komprimeringsformatet for stillbilleder.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Kvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

RAW:
Filformat: RAW (Optager vha. RAW-komprimeringsformatet.)
Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål.

  • Billedformatet er fastsat på den maksimale størrelse. Billedformatet vises ikke på skærmen.

RAW og JPEG:
Filformat: RAW (Optager vha. RAW-komprimeringsformatet.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du behøver 2 billedfiler, en JPEG til visning og en RAW til redigering.

Ekstra fin:
Filformat: JPEG
Billedet er komprimeret i JPEG-formatet og optaget i en højere kvalitet end med [Fin].

Fin (standardindstilling):
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages.

Standard:
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages. Da komprimeringsgraden for [Standard] er højere end den for [Fin], er filformatet for [Standard] mindre end det for [Fin]. Dette gør det muligt at optage flere filer på 1 hukommelseskort, men billedkvaliteten vil blive lavere.

Bemærk!

  • Hvis billederne ikke skal modificeres på en computer, anbefaler vi, at du optager billeder i JPEG-formatet.
  • Du kan ikke tilføje DPOF (udskriftsbestilling)-registrering til billeder i RAW-format.