Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Vælg REC-mappe

Du kan ændre den optagemappe, som der optages billeder i.

  1. MENU(Opsætning) → [Vælg REC-mappe] → ønsket mappe.

Bemærk!

  • Du kan ikke vælge mappen, når du vælger indstillingen [Datoformat] .