Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Format (stillbillede)

Indstiller bredde-højde-forholdet for stillbilleder.

  1. MENU (Kameraindst.)[Format] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3:2 (standardindstilling):
Egnet til standardudskrifter.
16:9:
Til visning på et hdtv.